Иван Гешев разследване Перник
Иван Гешев разследване Перник / БГНЕС
Главният прокурор Иван Гешев заложи на нежния пол при избора на свои заместници. До прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет той е отправил предложение постовете да бъдат заети от Красимира Филипова – прокурор във Върховна касационна прокуратура, Пламена Апостолова – член на Висшия съдебен съвет и Десислава Пиронева – прокурор в Софийска градска прокуратура.

Прокуратурата проверява организаторите на Луковмарш

Красимира Филипова е завършила Юридическия факултет на СУ „Св. Климент Охридски” през 1999 г. и е правоспособен юрист от 10.03.2000 г. Притежава богат професионален и административен опит, придобит в продължение на повече от 20 години юридически стаж не само в органите на Съдебната власт. Към момента тя е прокурор в отдел „Съдебен” на Върховна касационна прокуратура.

Главният прокурор възложи проверка на значимите язовири в страната

Десислава Пиронева е завършила Юридическия факултет на Югозападния университет „Неофит Рилски” през 2003 г. и е правоспособен юрист от 14.10.2003 г. Кариерата си започва като младши прокурор в Районна прокуратура-Петрич, преминава през Софийска районна и стига до Софийска градска прокуратура, където работи и понастоящем. Тя има изключително добро познаване на правото на Европейския съюз и международното право – успешно е преминала процедурата за подбор на кандидати за длъжността „Европейски прокурор“ на Република България и пред Комитета по подбор, създаден за установяване на засилено сътрудничество за създаване на Европейска прокуратура.

Екоминистърът вече е на разпит в Националното следствие (ВИДЕО)​​​​​​​

Пламена Апостолова е завършила Юридическия факултет на СУ „Св. Климент Охридски” и е правоспособен юрист от 29.11.1994 г. Към момента е член на Висшия съдебен съвет и като такъв притежава значителен административен опит. Кариерата ѝ започва от бившата Столична следствена служба, а по-късно става и следовател в Националната следствена служба. От 2017 година е част от Прокурорската колегия на ВСС.