/ Георги Димитров
Българската прокуратура заедно със структурите на местната власт са стабилни и си вършат работата. Но прокуратурата засегна доста сериозни политически и всякакъв вид лични и финансови интереси и това е причината за тази така безогледна политическа атака срещу нея, заяви главният прокурор Иван Гешев на Национално съвещание на административните ръководители на апелативни и районни прокуратури на тема: „Противодействие на разпространението на наркотични вещества сред децата, битовата престъпност, престъпления по транспорта и активизиране на диалога с гражданите за решаване на проблемите по места от компетентност на ПРБ“.

Иван Гешев благодари на ръководителите на прокуратури за работата през годината. „95% осъдителни присъди означава висока ефективност. Коя държавна институция или орган в България има 95% ефективност и само 4-5% брак?“, попита той.

Главният прокурор отбеляза, че в Апелативен район-Бургас оправдателните присъди са 1%. „Няма да питам кой има 99% ефективност и каква е причината за всичко, което се случва особено в последните няколко години за този безогледен политически натиск върху прокуратурата“, подчерта той.

„Съдебната власт и в частност прокуратурата останаха последната преграда срещу престъпността. Имаме своя ангажимент да продължим да защитаваме правата на хората и това е целта на днешното съвещание. Ние имаме потенциала да подобрим ситуацията с противодействието на престъпността“, каза Иван Гешев.