Огнян Герджиков
Огнян Герджиков / БГНЕС
Основната ни грижа като отговорно правителство, макар и с кратък мандат, е жп транспортът, заяви служебният премиер Огнян Герджиков, който откри конференция, посветена на инвестиционните възможности за транспорта.

Огнян Герджиков
БГНЕС

 „Европейският проект разшири хоризонта на националната визия за развитието на транспорта във всяка отделна страна и дори да градим транспортни връзки локално, вече мислим глобално. Преодоляваме заедно тесните места и липсващите връзки в инфраструктурата. В този процес несъмнена е ролята на ЕК за дефиниране на приоритетните проекти и най-подходящите схеми на финансиране. С успеха на европейската транспортна политика координираният подход се установи като полезен елемент за свързаност на съседните страни”, посочи служебният премиер.

Транспортният министър: Намалени са закъсненията на влаковете

Огнян Герджиков е на мнение, че трябва да се намери отговор на въпроса как заедно с европейските партньори да намерим най-точния алгоритъм за национална транспортна политика, в синхрон с европейската, как да осигурим мобилността без да рискуваме външните граници на ЕС.

Мощен китайски инвеститор има интерес към БДЖ

„Неслучайно България насочи усилия към изграждане на модерна инфраструктура по направлението Изток-Запад. Пътят към Азия минава през Балканите по суша и море. Страната ни е естествената врата на Европа към Близкия и Среден Изток. Врата за търговия и приятелство, мост за сътрудничество и доверие. През преходния програмен период с европейско участие бяха изпълнени редица важни за български инфраструктурни проекти, ползата за които е видима за обществото, като автомагистралната мрежа в Южна България, която облекчи транспортните потоци към южната ни граница. Очакваме през настоящия програмен период да се доизградят основните жп линии по същото направление”, заяви още Герджиков.
 
БГНЕС