/ iStock/Getty Images
ЕК отпуска на страната ни над 173 млн. евро за обезщетения заради пандемията. 

Комисията одобри общо 367,4 млн. евро за България, Естония и Германия в рамките на REACT-EU, в подкрепа на устойчивостта на пазара на труда, работните места, МСП и семействата с ниски доходи, както и за създаване на съобразени с бъдещето основи за екологичния и цифровия преход и за устойчиво социално-икономическо възстановяване.

ЕС осигурява 117 млн. евро за търсене на лечение на COVID-19

50 000 служители получиха подкрепа, за да запазят заетостта си при временни ограничения на своите дейности, причинени от пандемията. 17 250 медицински и немедицински служители, работещи на първа линия получиха допълнително възнаграждение към своите заплати. 53 000 нуждаещи се ще получат подкрепа, включително възрастни хора и хора с увреждания, които ще получават здравни и социални услуги у дома.

Като част от NextGenerationEU, REACT-EU предоставя допълнително финансиране в размер на 47,5 милиарда евро (50,5 милиарда евро по текущи цени) за програмите по политиката на сближаване през 2021 г. и 2022 г.
БТА