Темата за незаконосъобразните действия относно строеж на територията на защитената територия "Колокита" в полуостров "Буджака“ беше разгледана на заседание днес.

"Подходът ни трябва да бъде еднакъв към всички местности", каза на заседанието председателят на парламентарната комисия Джефдет Чакъров от ДПС.

„Нося отговорност и заставам зад отговорности, които съм поел и съм подписвал като министър, не само за тази местност, а за защитените територии. Това е бил мой приоритет, когато съм бил министър на околната среда и водите", каза още той.

"Трябва да ги опазим тези територии и да бъдат в бъдеще във фокуса на вниманието ни, като хора, които милеем за природата. Трябва да обсъдим по какъв начин е реализирано това строителство, след като е бил променен плана, след като няма достъп до Зона 1 и плажа, които е близо 13 декара", каза още Чакъров.

Предложението, което направи Чакъров е за свикване на следващо заседаниа, на което да присъства министърът на околната среда и водите.

След гласуване и само двама "въздържали се" решението бе прието. Следващото заседание, относно обсъждане темата "Буджака", ще бъде следващата сряда.