Целта е да бъде изградена единна уеб базирана платформа, чрез която да бъде разширено портфолиото от предлагани услуги
„Български пощи“ предприемат първа стъпка към дигитална трансформация, съобщиха от пресцентъра на дружеството. 

То започва подготовка за внедряване на цялостна платформа, осигуряваща възможност за предоставяне на нови услуги и интегриране на настоящи и бъдещи софтуерни решения, се казва в съобщение до медиите.

От дружеството уточняват, че извършват пазарно проучване до 16 март 2023 г. за индикативна обща цена за изпълнение.

Министър Алексиев: „Български пощи“ работи на загуба

Целта е да бъде изградена единна уеб базирана платформа, чрез която да бъде разширено портфолиото на предлаганите услуги и да бъде постигнато „по-качествено, по-бързо и по-ефективно обслужване на гражданите и бизнеса на едно гише“.

Съществуващите информационни системи и  приложения, обслужващи бизнес процесите в дружеството, се характеризират с много на брой разнородни и несъвместими приложения. Повечето от използваните софтуерни приложения са написани с остарели технологични средства за разработка и имат ниска степен на интегритет.

Липсват разработени интерфейси за нововъведените технологични решения, посочват от дружеството.

Припомняме, че през февруари ръководството на „Български пощи“, към КТ „Подкрепа“ и КНСБ подписаха споразумение за увеличаване на заплатите на работещите в пощите.

Вдигат заплатите на работещите в „Български пощи“

Споразумението предвижда 19% увеличение на работните заплати, като 11% от него влиза в сила от 1 януари 2023 г., а допълнителни 8% - от 1 юли тази година. Ще бъдат увеличени и сумите за ваучери за храна от 60 на 100 лв.