/ IStock
От 17 май в класните стаи се връщат учениците от шести, седми, осми, десети и единайсети клас. 

Присъствено ще продължат да учат и учениците от началния етап, както и тези, които се обучават в слети паралелки и в такива, които са единствени за съответния клас на училището. 

Училищни директори настояват всички ученици да се върнат в клас

Класовете, които при редуването не попадат в графика за присъствено обучение, продължават да учат в електронна среда от разстояние.