Сотир Цацаров
Сотир Цацаров / БГНЕС
Преразпределние на администрацията в Антикорупционната комисия, промяна в декларациите, орязване на кръга от лица, които да бъдат разследвани - това бяха основните предложения за промяна в работата на КПКОНПИ, направени от двамата кандидати за председател на Комисията.

Настоящият главен прокурор Сотир Цацаров и депутатът от "Воля" Симеон Найденов бяха номинирани за кандидати за нов шеф на Антикорупционната комисия. Днес в ресорната парламентарна комисия бяха изслушани от народните представители и представиха подробно концепциите си за управлението на КПКОНПИ, ако бъдат избрани на поста.

Цацаров и Найденов представят концепциите си идния вторник в НС

Според Сотир Цацаров числеността на администрацията е прекалено голяма, а едва 7% от служителите в КПКОНПИ се занимават пряко с превенция на корупцията. Затова той предлага и преразпределяне на административната структура на комисията. Цацаров предвижда и промени в декларациите, които се попълват, защото в момента няма ясни правила, което пък води до допускането на много грешки.

Главният прокурор иска и създаването на консултативен съвет, който да дава становища за законопроекти, които крият корупционен риск.

Цацаров: КПКОНПИ не се нуждае от нови правомощия, а действащите да не се ограничават

По думите му трябва да се създаде и нов механизъм за проверка на почтеност на служителите на КПКОНПИ.

„При личен състав на комисията, какъвто бе цитиран – 482 щатни бройки, 7 % са служителите, които се занимават с оперативно-издирвателна работа и пряко противодействие на корупцията. Всичко друго е обща администрация, превенция на корупцията, конфликт на интереси, публичен регистър и прочее. При всички случаи броят на служителите в тази дирекция трябва да бъде увеличен. Изрично искам да кажа, че не предвиждам, каквито и да е увеличение на щата, било на отделни дирекции, било на цялата комисия, които да се дължат на абсолютното им увеличение. Този брой дава пълната възможност не просто да се редуцира администрацията, но и тя да бъде разумно разпределена, като тези звена като особено дирекция „Антикорупция“ да бъдат подсилени“, посочи Цацаров.

Сотир Цацаров
БГНЕСТой предвижда и постоянен медиен мониторинг при напълно равно третиране на всички медии като източник на информация, тъй като по закон именно източниците от публикациите от средствата за масова комуникация се приравняват на сигнал.

Според Сотир Цацаров трябва да се преразгледа и кръгът от лица, които да бъдат разследвани за корупция. Главният прокурор е на мнение, че той е прекалено широк.

"Например всички общински съветници в страната декларират конфликти на интереси. Нужно е радикално решение. Това да са поне тези от столицата, големите областни градове или населени места с до определен брой жители", каза Цацаров и посочи друг проблем: "Лицата, които са в брак, са осветени - декларират всичко на съпругата си. Ако съжителстват, също, но само с едно попълване на квадратче могат да не дадат съгласие декларираното да се публикува. А тези, които са във фактическа раздяла - не декларират нищо. Това трябва да се промени.", каза Цацаров. 

Цацаров предлага сигналите за корупция да се приемат и онлайн

Главният прокурор е категоричен и че нови правомощия на комисията не са необходими, а старите трябва да бъдат доразвити. "Нямам нито самочувствието, нито съзнанието, че ако бъда избран, общо взето комисията ще започне от този избор и ще започне да гради работата си от този момент. Каквато и оценка да бъде давана за досегашната й работа, Комисията има своите постижения, обобщи Цацаров.

В отговор на въпрос за лошия имидж на Антикорупционната комисия, Сотир Цацаров коментира и че част от причините се крият и в нейната дейност.

"Коренят се в интересите на хора, които са свързани с това тя да няма правомощия, да не посегне на това, което те имат. Това са същите кръгове, които са източник и на атаките срещу институцията, която в момента ръководя. Всеки, чието имущество е запорирано, всеки, който е обвинен, и ако притежава средставата за въздействие, няма да има положително отношение към комисията", отсече той.

В концепцията си Симеон Найденов от "Воля" пък отбеляза, че борбата с корупцията е много сложна, тъй като такива престъпления се доказват много трудно. Според него Комисията се нуждае от обезпечаване с нови кадри, както и от по-добро заплащане на служителите.

"Ще бъдат привлечени добре подготвени експерти, които да помагат на комисията с това тежко явление корупцията. Това означава и разширение на сградния фонд. Трябва да бъде въведено и обучение в училищата и университети за противодействие на корупцията. Ще бъдат преразгледани и декларациите, защото сега са усложнени", представи концепцията си Симеон Найденов.

След изслушването се предвижда другата седмица двете кандидатури за председател на КПКОНПИ да бъдат гласувани от народните представители.

Сотир Цацаров
БГНЕС