Цената на природния газ през ноември се очаква да бъде около 130 лева за мегаватчас (MWh). Това каза изпълнителният директор на "Булгаргаз" Деница Златева по време на днешното открито заседание на Комисията за енергийно и водно регулиране (КЕВР) за утвърждаване на цена за следващия месец, по която общественият доставчик да продава природен газ на крайните снабдители и на лица, на които е издадена лицензия за производство и пренос на топлинна енергия.

КЕВР Булгаргаз Иван Иванов Деница Златева
Георги Димитров

Това означава, че цената за ноември ще е с около 45 процента по-ниска, тъй като КЕВР утвърди цена на природния газ за настоящия месец в размер на 223,36 лева за мегаватчас (без цени за достъп, пренос, акциз и ДДС). 

КЕВР Булгаргаз Иван Иванов Деница Златева
Георги Димитров

На 28.10.2022 г. от 10:00 ч. в сградата на КЕВР проведе открито заседание за обсъждане на доклад относно заявление от „Булгаргаз” ЕАД за утвърждаване на цена за месец ноември 2022 г., по която общественият доставчик да продава природен газ на крайните снабдители и на лица, на които е издадена лицензия за производство и пренос на топлинна енергия, съобщават от Комисията за енергийно и водно регулиране.

КЕВР Булгаргаз Иван Иванов Деница Златева
Георги Димитров

Вече е ясна предложената от „Булгаргаз“ цена на газа за ноември

 Първоначално "Булгаргаз" предложи по-ниска цена на природния газ през ноември с близо 70 лева, спрямо предходния месец.

КЕВР Булгаргаз Иван Иванов Деница Златева
Георги Димитров

Дружеството съобщи по-рано, че е внесло в Комисията за енергийно и водно регулиране (КЕВР) заявление за утвърждаване на цена в размер на 166,14 лв./MWh или 84,95 EUR/MWh, изчислена по фиксинга на БНБ.
КЕВР/БТА