"Булгаргаз" предложи по-ниска цена на природния газ през ноември.

Дружеството съобщи, че е внесло в Комисията за енергийно и водно регулиране (КЕВР) заявление за утвърждаване на цена в размер на 166,14 лв./MWh или 84,95 EUR/MWh, изчислена по фиксинга на БНБ. Цената e образувана в съответствие с наредбата за регулиране на цените на природния газ и е приблизително два пъти по-ниска от цените на европейските газови хъбове за доставка през ноември, която към 11 октомври 2022 г. е около 160 EUR/MWh.

"Тази съществена разлика се дължи на изключително конкурентните цени, получени в рамките на проведената от „Булгаргаз“ ЕАД тръжна процедура за доставка на природен газ през м. ноември, както и на възможността да бъдат доставени пълните азерски количества по договорна цена през газопровода IGB", уточниха от "Булгаргаз".

В понеделник "Булгаргаз" обяви, че са сключени договори за доставка на втечнен газ за ноември. Заради това се очакваше и ново намаление.

Окончателното решение за цената е на КЕВР и трябва да бъде взето на 1 ноември.