Предложението за държавен монопол над лотарийните игри е противоконституционно. Това обясни пред NOVA юристът и доктор по конституционно право Борислав Цеков.

Проектозакон предвижда държавен монопол върху хазарта

"Член 18, ал. 4 от Конституцията е посочил изрично и изчерпателно икономическите дейности, по които държавата със закон може да въвежда монопол. Нито лотарийните игри, нито хазартът са сред тези дейности. Конституционния съд нееднократно през годините се е произнасял. Никаква друга дейност, освен посочените, не може да бъде предмет на държавен монопол", това обясни Цеков.

Национална лотария: Национализирането на частен бизнес е недопустимо

Чл. 18, ал. 4 гласи: Със закон може да се установява държавен монопол върху железопътния транспорт, националните пощенски и далекосъобщителни мрежи, използването на ядрена енергия, производството на радиоактивни продукти, оръжие, взривни и биологично силно действащи вещества.
nova.bg