/ iStock/Getty Images
Българският Червен кръст започва информационна кампания "Направи го за тези, които обичаш", съобщиха от БЧК.

Инициативата се осъществява като част от програмата "Дейности в отговор на COVID-19" на Международната федерация на дружествата на Червения кръст и Червения полумесец и ще бъде в периода януари-март. Програмата е финансирана от Американската агенция за международно развитие.

Целта на кампанията е да продължи да подчертава важността от спазването на противоепидемичните мерки, да предоставя надеждна информация на гражданите и да се бори с фалшивите новини.

Името на кампанията цели да провокира лична и емоционална ангажираност на всеки гражданин с изпълнението на противоепидемичните мерки, за да предпази близките си.

Към момента по програмата "Дейности в отговор на COVID-19" са били предоставени над 30 000 хигиенни пакета, съдържащи и предпазни средства, а 2500 творчески пакета за деца в социалноуязвима ситуация са в процес на раздаване.

Проведени са множество сесии за промоция на хигиената и правилната употреба на предпазни средства.