/ iStock/Getty Images
„Автомагистрали“ ЕАД е с нов изпълнителен директор. С решение на Съвета на директорите (СД) на дружеството за изпълнителен директор е определен инж. Иван Станчев, досегашен член на СД, пише NOVA.

Председател на Съвета на директорите продължава да бъде Десислава Христова, а досегашният изпълнителен директор инж. Валентин Вълков - негов член.

Комитова обсъди как да се осигурят средства за пътни обекти с АПИ и "Автомагистрали"

Промяната е вследствие на направена промяна на Устава на „Автомагистрали“ ЕАД, с която изпълнителния директор и председателят на Съвета на директорите управляват дружеството заедно и поотделно.
NOVA