/ ThinkStock/Getty Images
В писмо до министъра на здравеопазването и до министъра на образованието и науката, което е за връщането към присъствено обучение на учениците от пети до 12-и клас, от асоциация "Родители" "настояват за разчупване на централизирания модел за налагане на единни решения за цялата страна и овластяване на местните власт за анализ и оценка на риска и съответно за вземане на решение за отваряне на училищата за присъствено обучение на местно ниво при спазване на максимално възможния стандарт на безопасност".

Всичко това трябва да се случва и при запазване на правото на родителите да оставят децата си в неприсъствена форма на обучение, ако преценят, че това е необходимо и за развиване на центрове за дистанционно учене, които да посрещнат нуждите на тези деца. Надяваме се, че интересите и правата на децата ще бъдат на първо място при вземане на решения, които ги засягат, заявяват от родителската асоциация, с изпълнителен директор Яна Алексиева.

Тя отбелязва, че асоциация "Родители" е организация, която близо 20 години активно работи с училища с различен профил от цялата страна.

Омбудсманът поиска отмяна на външното оценяване за IV и X клас

"Темата за здравето на децата, разбирано в съответствие с дефиницията на СЗО като физическо, психическо и социално благополучие, винаги ни е вълнувала силно и затова с особено внимание следим отражението на мерките за ограничаване на разпространението на коронавируса върху здравето на децата. Със съжаление трябва да отбележим, че докато в епидемиологичен аспект децата пострадаха от пандемията сравнително слабо, то по отношение на психическото и социалното им благополучие те платиха най-високата цена. Принудителното им затваряне по домовете, лишаването от нормално общуване със съученици и учители, ограничаването на достъпа им до спорт и други допълнителни занимания, се отразиха тежко върху емоционалното и социалното им развитие, а ограниченията на дистанционното обучение все повече рефлектират върху качеството на образованието им", се казва в писмото от асоциацията до двамата министри.