АБВ предлагат три формули за партийните субсидии

/ abv press
Три варианта за изчисляване на партийните субсидии предлага партия АБВ. Единият вариант е стойността на получен действителен глас да бъде обвързана в процентно съотношение с минималната работна заплата.
 
Например при минимална работна заплата към 1 юли 2019 г. – 560 лв. субсидията да се изчислява като 1% върху тази стойност или 5,60 лв. за един получен глас, или  0,5% - т.е 2,80 лв. за получен глас.

Окончателно: Партиите връщат надвзетите субсидии до 2020 г. (ОБЗОР)

Вторият вариант предвижда стойността на един получен действителен глас да намалява прогресивно спрямо броя на получените гласове.

Третият вариант е по предложение на Националния съвет на партията от 2014 г. намаляването на държавната субсидия да бъде поне трикратно, тоест стойността на един получен действителен глас към 1 юли 2019 г. да бъде в размер на 3,66 лв. или 3,67 лв.
 
От АБВ ще отправят покана към останалите политически формации и заинтересованите неправителствени организации за конструктивен дебат по темата.