16 168 са учените на щат в България
16 168 са учените на щат в България / снимка: Sofia Photo Agency, архив

16 168 учени има на щат у нас. Това посочва в писмен отговор министърът на образованието и науката Тодор Танев. Справката обхваща учените, които са на основен трудов договор в акредитираните висши училища, институтите на БАН и Селскостопанската академия.

България има 2367 професори и 5567 доценти, 3978 главни асистенти и 4256 асистенти. 1884 от професорите са на щат в университетите, 410 са в БАН и 73 в Селскостопанската академия.

Най-много са българските учени във възрастовата група 56-60 години - 2635. Двама са българските професори на възраст между 31 и 35 години. Един доцент е на възраст между 26 и 30 години. 23 асистенти са на възраст до 25 години.