Все повече фирми инвестират в условията на труд
Все повече фирми инвестират в условията на труд / снимка: БГНЕС

Според вицепремиера Ивайло Калфин вече и българското общество е осъзнало, че инвестициите в околна среда и условия на труд са важни. Министърът на труда и социалната политика каза това на Втората годишна конференция "Околна среда, здравословни и безопасни условия на труд" в София. Форумът е организиран от Индустриален клъстер "Средногорие" .

По думите на Калфин бизнесът вече не възприема тези инвестиции като налагане на тежки правила от страна на Европа, а осъзнава, че околната среда и здравословните и безопасни условия на труд са си наше завоевание и допринасят за тази среда, в която искаме да живеем и работим.

Калфин посочи, че в България все повече големи фирми отделят инвестиции за опазване на околната среда и здравословни усилия на труд, като по-големите компании и инвеститори спазват най-високите стандарти.

Според министъра за малките фирми е по-трудно да са в крак с изискванията, но движението като цяло на икономиката е в по-добра посока .

Калфин съобщи, че ЕК ще излезе с нови предложения, свързани с условията на труд, като особено внимание ще се обърне на начините за заобикаляне на добрите практики, които се случват чрез различни инструменти - командироване на работници , самонаети.

Калфин коментира, че в България много по-често можем да видим много по-добри условия на труд от тези, които имат нашите работници в чужбина.

Източник: БТА