/ ThinkStock/Getty Images
Заявления за връщане на неусвоен остатък от премия се подават в петте офиса за ликвидация на застрахователната компания „Олимпик“, чийто лиценз беше отнет от надзора в Кипър. Какъв ще е резултатът обаче и как ще се изплащат заведени вече щети ще стане ясно след решението на кипърския съд, което се очаква на 12 септември. Ако то е положително, съдът ще определи ликвидатор и ще укаже точния ред за компенсиране на клиентите на фирмата, заяви за „Дарик“ временният ликвидатор Павлос Накузи.

Заявления за връщане на остатъка от премииите приемат в офисите на „Олимпик“
 
На 10 август беше внесена жалба за ликвидация в съда в Никозия. Искът все още не разгледан от съда. Той ще се произнесе в средата на септември. Ще има решение на съда дали компанията да бъде обявена в ликвидация, или не. Съдебното решение ще влезе сила от 10 август – дата, когато е внесен искът за ликвидация. Така че първият ден на ликвидацията ще бъде 10 август.

Край на гратисния период за шофьорите с „Гражданска отговорност“ от „Олимпик“
 
Ако съдът вземе решение да постави фирмата в ликвидация, то той ще назначи ликвидатор. Работата на ликвидатора е да установи активите на компанията, да ги превърне в наличност. Да проучи претенциите на кредиторите на компанията и да ги признае, или не. Хората, чиито претенции са признати, ще участват в разпределението на средствата, реализирани от ликвидатора при разпореждането с активите. Това означава, че ликвидаторът, след като приспадне собствените си такси и разходи, ще разпредели наличните средства на кредиторите на собствениците на полици в съответствие с реда за преимущество, заложен в закона. Собствениците на полици се разглеждат равнопоставено, но според закона преимущество имат кредиторите, които имат застрахователна полица на компанията и имат иск за компенсация за инцидент, случил се преди анулирането на застрахователните договори с компанията на 17 август, и кредиторите, които имат иск за остатък от застрахователни премии, след прекратяването на договорите. Компанията е в процес на изчисляване на тези остатъци.

Ето какво обясни Павлос Накузи:

 
Каква е ролята Ви като временен ликвидатор?
 
Като временен ликвидатор ролята ми беше да се занимая с формалните процедури по приключването на договорите, но преди всичко да приведа активите под мой контрол и да ги защитя, докато съдът вземе решение какво ще се случи с компанията. Моята роля не включва оценяване на активите или приемане на официални искове от кредитори. Този процес по предявяване на искове ще започне, ако компанията бъде обявена в ликвидация и когато бъдат дадени детайлни указания какво трябва да направят кредиторите, включително българските кредитори. Всички собственици на застрахователни полици в България имат право да заведат искове на собствения си език. Всички кредитори, независимо дали са в България или в Кипър се третират еднакво като кредитори на една компанията, няма разлика между тези в България и Кипър.
 
Как ще се случат нещата на практика?
 
Трябва да изчакате обявяването на точната процедура. Не мога да коментирам. Ако трябва да говорим конкретно за закона, официалните искове към ликвидатора трябва да бъдат предявени под клетва или пред кипърски съд, което българските кредитори могат да направят чрез представител в Кипър, или ако е в чужбина, в посолството на Кипър. Все още не е ясно обаче дали няма да има друг ред, друга процедура. Това не в обхвата на работата ми в момента. През септември, когато евентуално компанията вече е в ликвидация, ще има по-ясни инструкции за точните процедури, които трябва да се следват.
 
Също така, някои от кредиторите, не всички, а тази които имат застрахователен иск като трета страна - пострадалите при инцидент преди 17 август, които не са застраховани в Олимпик, но виновният за инцидента е имал полица на Олимпик, също могат да предявят претенции към българския или кипърския гаранционен фонд в зависимост от правилата и договорките между тях. Ако те имат иск, трябва да го предявят първо към фонда, а след това фондът ще го предаде на ликвидатора. Но не мога коментирам към кой фонд ще трябва да се обръщат и дали дори изобщо в крайна сметка ще се обръщат към някой от фондовете. Това не мога да кажа, защото е извън компетенциите ми. Това зависи от законите, регулиращи фондовете и от международните договорености между фондовете.
 
А какво открихте, проучвайки компанията, има ли фондове в Кипър и в България?
 
Много е прибързано да коментирам активите. Лицензът на компанията е отнет, тъй като има съмнения за някои от активите й, което означава, че се смята за неплатежоспособна. Смята се, че няма достатъчно активи. Има съмнения, че наистина съществуват и че стойността им е тази, посочена от компанията, така че да могат да се посрещат исковете. На този етап е невъзможно да се каже, дали в действителност ще се докаже, че е така или зад активите в книгите на компанията стоят достатъчно средства да се заплатят исковете.
 
Какъв е имиджът на компанията в Кипър и какво провокира отнемането на лиценза?
 
Застрахователният надзор е институцията, отговорна за наблюдението на всички компании. Застрахователният надзор потърси уверения, гаранции за определени активи и поиска одиторите на компанията да потвърдят, че стойността им действително е декларираната. Одиторите не потвърдиха, така че надзорникът предприе последващи действия спрямо компанията.