С колко е нараснала средната заплата за година?
С колко е нараснала средната заплата за година? / netinfo

През третото тримесечие на годината средната работа заплата намалява с 0.6 процента до 874 лева, показват данните на националната статистика. Средната брутна месечна работна заплата за юли е 879 лв., за август - 858 лв., и за септември - 885 лева.

Най-голямо намаление на средната работна заплата през лятото се наблюдава във финансовите и застрахователни дейности - със 7,8 на сто, образованието - с 2,5 на сто, и в производство и разпределение на ток, топлоенергия и на газообразни горива- с 2,1 на сто.

Заплатите в София - с 37% по-високи

През лятото на 2015 г. средната месечна работна заплата нараства с 8 на сто спрямо третото тримесечие на 2014 г., като най-голямо e увеличението в административните и спомагателни дейности - с близо 21 на сто, култура, спорт и развлеченияк" - с 15,4 на сто, и създаване и разпространение на информация и творчески продукти и далекосъобщения - с 13,2 на сто.

Икономическите дейности с най-високо средно възнаграждение през лятото са създаване и разпространение на информация и творчески продукти и далекосъобщения - 1985 лева, производството на ток, топлоенергия и газообразни горива - 1570 лева и финансови и застрахователни дейности - 1517 лева.

11% от работещите вземат минимална заплата

Най-ниско платени са били заетите в хотелиерството и ресторантьорството - 573 лева, "Други дейности" - 613 лева, административни и спомагателни дейности - 672 лева.

Спрямо същия период на предходната година средната месечна заплата през третото тримесечие на 2015 г. в обществения сектор нараства с 4,1 на сто, а в частния сектор - с 9,4 на сто.