/ БГНЕС
Държавен фонд "Земеделие" изплати на розопроизводителите 1 921 520 лв. по схемата за минималната държавна помощ de minimis, съгласно Регламент (ЕС) номер 1408/2013. Субсидиите са преведени на 852 земеделски стопани, съобщиха от фонда.

Подпомагането се предоставя на площ за покриването на част от разходите по отглеждане на културата маслодайна роза.
 
Компенсират розопроизводителите заради ниските изкупни цени

Ставката в размер на 515 лв. на хектар е определена от Министерството на земеделието, храните и горите (МЗХГ) след подаване на всички заявления за участие по схемата. Общият размер на помощите de minimis, които един земеделски стопанин или предприятие може да получи, е до левовата равностойност на 15 000 евро (29 337,45 лв.) за период от три последователни данъчни години.
 
Розопроизводството има съществено значение както за националната икономика, така и за престижа на България в международната търговия с натурални етерични масла, посочват от фонда.