работа
работа / iStock/Getty Images
Правителството прие четвърто изменение на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020 г., с което се осигуряват допълнително 368 218 лева за Инициативата за младежка заетост за 2020 г. Това съобщиха от правителствената информационна пресслужба.

Средствата ще се насочат изцяло към мерки в Северозападния регион за вкарването на неактивни младежи в трудовия пазар, които последствие ще могат да бъдат подпомогнати при намиране на работа.