Норвегия ни дава 41,5 млн. евро в следващите пет години
Норвегия ни дава 41,5 млн. евро в следващите пет години / снимки: Sofia Photo Agency

В следващите пет години Норвегия ще подпомогне социалното и икономическо развитие на България със сумата от 41.5 милиона евро. Над половината от средствата – 21.5 милиона евро, ще се оползотворят чрез действащия Финансов механизъм на Европейското икономическо пространство, а останалите чрез двустранна програма за сътрудничество.

В рамките на пет години до април 2009 Финансовият механизъм осигурява 672 милиона евро под формата на грандове за подпомагане на 15 страни бенефициенти от Централна и Източна Европа. Норвегия подсигурява 95% от тези средства.

Конкурсът за набиране на проектни предложения беше обявен на 23 януари и продължава до 25 април тази година. Приоритетните области са защита на околната среда, развитие на човешките ресурси, здравеопазване, както и опазване на европейското културно наследство. По време на срещата между потенциалните участници в конкурса за проектни предложения министърът на културата Стефан Данаилов подчерта, че всяка година българските археолози откриват паметници на културата. Имаме 49000 национални паметника на културата. Една такава възможност, която сега ни се предоставя, е много полезна. Имаме нужда действително от такава помощ и, разбира се, от добри проекти, каза министър Данаилов.

С проекти по механизма могат да кандидатстват всички публични или частни организации, както и неправителствени организации като например централни, регионални или местни органи, образователни или научни институции, екологични организации и публично-частни партньорства.