Квотата за мляко в Ямбол е два пъти по-висока
Квотата за мляко в Ямбол е два пъти по-висока / netinfo
Заявената млечна квота от производителите от Ямболска област е с около 2000 тона по-голяма в сравнение с миналата година, сочат данните от областна дирекция “Земеделие и гори”. За директна продажба са заявени само 478 тона, а близо 32 100 тона мляко са за доставка.

Заявления са подали 2151 млекопроизводители, които отглеждат общо 10 925 крави. Заявките са изпратени в Министерство на земеделието и горите. Базирайки се на информацията, постъпила от всички области в страната, от министерството ще бъде одобрена млечната квота, която ще важи за периода 1 април 2007 – 30 март 2008 година.

Ако заявените количества мляко надвишат квотата за производство на мляко на България, ще се наложи корекция.