Кои са областите с най-много проекти за стартово развитие на малки стопанства
Кои са областите с най-много проекти за стартово развитие на малки стопанства / Sofia Photo Agency, архив

Приключи приемът на заявления за подпомагане по подмярка "Стартова помощ за развитието на малки стопанства" от мярка "Развитие на стопанства и предприятия" от Програмата за развитие на селските райони 2014-2020 г., съобщиха от Държавен фонд "Земеделие".

Подадените в областните дирекции на Държавен фонд "Земеделие" заявления за подпомагане са 3 755 със заявена субсидия 110 160 435 лева. Най-много проекти за стартово развитие на малки стопанства са подадени в областите Благоевград, Стара Загора и Бургас, а най-малко кандидати има в областите София (град) и Перник.

Сумата на субсидията за подадените към момента проекти по подмярката надвишава с 51 486 435 лева бюджета от левовата равностойност на 30 милиона евро, предвиден по настоящия прием за подпомагане на малки земеделски стопанства. Това предполага преминаване към процедура по ограничен бюджет и предстоящ ранкинг на проектите, се посочва в съобщението.

Съответствието с критериите за оценка се преценява към датата на подаване на заявлението за подпомагане, съобразно приложените бизнес план и документи. Проектите се класират според получените при предварителната оценка по критериите за подбор точки и се одобряват в низходящ ред до размера на определения за този прием бюджет.

Условията и редът на прилагане на подмярка "Стартова помощ за развитието на малки стопанства" са разписани в Наредба 10 от 10 юни 2016 г. на Министерството на земеделието и храните.