Фондът на фондовете започва подготовката на нов продукт за финансиране на малкия бизнес, съобщиха от Фонда.

Първият етап е провеждането на пазарни консултации, които имат за цел да се постигне оптимална структура на продукта. Като се базира на възможностите за предоставяне на средства за споделяне на риска и определи параметрите на финансовия инструмент, Фондът на фондовете ще идентифицира настоящите потребности на пазара и потенциалните финансови посредници.

Фондът на фондовете избира посредници за гаранционен продукт за иновации

Средствата са осигурени по оперативната програма "Иновации и конкурентоспособност" (2014-2020), съфинансирана със средства от Европейските структурни и инвестиционни фондове, се напомня в прессъобщението.

Процедурата ще е в съответствие с целите на оперативната програма и особеностите на целевата група. Прилагането на инструмента ще облекчи трудностите, изпитвани от предприятията при търсене на достъпно като цена финансиране, свързано с нивото на риск, на което ги определят банките. Това ще допринесе за подобряване на достъпа на компаниите до външно финансиране при изгодни условия.

Бюджетът на инструмента е 29 млн. лв. и ще подкрепи нов портфейл от кредити в размер на 41 млн. лв., при които до 70 на сто от всеки кредит ще се финансира от Фонда на фондовете. Конкретните параметри на заемите ще бъдат определени след приключване на пазарните консултации. Финансирането е подходящо за подпомагане на покупката на машини, оборудване, автомобили, както и лизинги, оборотни средства и други.

Икономическото министерство и Световната банка заедно ще дигитализират българската икономика

Консултациите са започнали от вчера и ще продължат до 12 декември 2019 г. включително. След приключването им резултатите от тях ще бъдат обобщени и оповестени в доклад, който ще бъде публикуван на страницата на Фонда на фондовете.