/ МС
Министърът на външните работи Светлан Стоев препотвърди решимостта на България да стане член на Организацията за икономическо сътрудничество и развитие (ОИСР) пред нейния генералния секретар Матиас Корман.

Разговорът, в който участваха и вицепремиерът по управление на европейските средства Атанас Пеканов и министърът на финансите Валери Белчев, се проведе в Париж в рамките на втората част на годишната среща на Съвета на ОИСР на ниво министри.

Асен Василев и ГЕРБ в спор за глобалния корпоративен данък

България напълно споделя ценностите и принципите, върху които е основана глобалната общност на ОИСР и има готовност да участва активно в процеса на постигането на решения по важни теми в глобалния дневен ред, допринасяйки за утвърждаването на принципите и целите на организацията в регионален и международен план, заяви министър Стоев.

Матиас Корман поздрави България за отчетливия напредък, постигнат в подготовката за присъединяване към ОИСР, и насърчи страната ни да продължи да предприема активни стъпки за все по-пълно прилагане на всички стандарти на организацията.

ОИСР
МС

В изказването си пред министерската среща по-рано през деня генералният секретар на организацията заяви готовността си да работи за създаване на възможности за придвижване напред на процеса на присъединяване на шестте страни кандидати, между които и България.

Във встъпителните си думи при откриването на форума държавният секретар на САЩ Антъни Блинкен в качеството си на председател на тазгодишната среща, подчерта подкрепата на САЩ за укрепването на ОИСР, основана на ценностите на демокрацията, отворената пазарна икономика, правовата държава и правата на човека. По думите му организацията има ключова роля за справяне със съвременните предизвикателства - икономическото възстановяване след пандемията, климатичните промени, цифровата трансформация, преодоляване на неравенствата.

Всяка държава, споделяща ценностите на ОИСР и ангажирана с прилагането на нейните принципи и стандарти, която иска да се присъедини към организацията, трябва да може да извърви пътя към членство, заяви Блинкен.

САЩ поиска от ЕС да отложи проекта си за дигитален данък

Присъединяването на България към ОИСР ще даде възможност за още по-активно и видимо участие на страната ни в глобалния икономически диалог. Решимостта на България за осъществяване на мисията на организацията за устойчиво и приобщаващо икономическо развитие и адресиране на новите предизвикателства бе изтъкната и в специалното изявление на министъра на външните работи, депозирано на срещата в Париж. В изявлението се подчертава също оставащият силен политически ангажимент на страната ни да се присъедини към ОИСР в скоро време.

България заявява официално желанието си за членство в ОИСР през 2007 г., като последователно потвърждава своето намерение през годините. Освен България кандидати за членство са Аржентина, Бразилия, Перу, Румъния, Хърватия.

Подготовката на страната ни за присъединяване към организацията се координира от специален постоянно действащ междуведомствен механизъм под ръководството на министъра на външните работи, включващ представители на всички ресорни министерства и други институции.