Булгартабак разпределя 31 млн. лева дивидент
Булгартабак разпределя 31 млн. лева дивидент / снимка: БГНЕС, архив

Около 31 млн. лева дивидент разпределя Булгартабак за 2014 г. Изплащането на дивидента започна от 18 август 2015 г., съобщиха от дружеството.

Решението за разпределението на дивидента се взе на 16 юли на проведеното Общо събрание на акционерите на дружеството.

Дивидентите към акционерите са в размер на 4,20 лв. на акция или общо 30 942 332,40 лв. Съгласно разпоредбите на Закона за публичното предлагане на ценни книжа, право да получат дивидент имат лицата, вписани в Книгата на акционерите на дружеството, издадена от Централен депозитар, като акционери на 14-ия ден след деня на общото събрание, т.е. към 30 юли 2015 г. включително.

Дивидентите на акционерите, които са клиенти на инвестиционен посредник, ще се изплащат чрез инвестиционния посредник, при който имат открити подсметки, считано от 18 август 2015 г.

Сумите на дивидента ще бъдат разпределени на инвестиционните посредници от „Централен депозитар” АД, съгласно договор между „Булгартабак - холдинг” АД и „Централен депозитар” АД. Дивидентите на акционерите, които не са клиенти на инвестиционен посредник, ще се изплащат във всички филиали и офиси на „УниКредит Булбанк” АД (Банката), считано от 20 август 2015 г.