Апостол Апостолов: Нужна е нова регулация на пазарите
Апостол Апостолов: Нужна е нова регулация на пазарите / снимка: Sofia Photo Agency

Представяме ви изказването на Апостол Апостолов, председател на Комисията за финансов надзор, по време на дискусията: "Капиталовите пазари: перспективи след спада”, която е част от икономическия форум на страните от Югоизточна Европа в НДК.

Личното ми мнение е, че нормативната база за регулацията в България, като част от общоевропейската, приключи като начин на действие. Това становище изрази председателят на Комисията за финансов надзор Апостол Апостолов по време на дискусията „Капиталовите пазари: перспективи след спада”, която се провежда в рамките на Икономическия форум за Югоизточна Европа.

Очевидно, толкова старателно формираният принцип на благонадеждност, на професионализъм, на работа в полза на клиента, бе едно пожелание, което в един друг смисъл се реализираше в един пазар на нарастващи цени, на корекция, миникризи, който в една или друга степен успяваше да се възстанови с приток на финанси в системата, каза Апостол.

По думите му, самите начини за преодоляване на настоящата криза показват очевидната необходимост от корекция в регулацията. Спиране на късите продажби, евентуална промяна на международните финансови стандарти за осчетоводяване, преквалифициране на активи – всичко това показа невъзможността за някаква глобално действие и решаване на проблема "на парче" с цел по-красиво показване на резултати към настоящия момент, обясни председателят на КФН.

Това са все проблеми, които цялата финансова общност се опитваше да преодолее след случая Енрон. Има ясна нужда от нова система за регулация по отношение на риска. Нова система за регулация по отношение признаването и съставянето на финансови продукти, каза още Апостол Апостолов.

Според Апостолов „в много от случаите в международен аспект, асет мениджърите, колкото и да имаха умения за боравене с производни финансови инструменти, се възползваха от възходящите трендове и купуваха такива инструменти без да осъзнават вътрешния риск в тези инструменти”.

Председателят на КФН даде пример с родната борса: „много от участниците, особено в края на септември и началото на октомври миналата година, влязоха в така наречената кооперация – обезпечение на оборотни кредити срещу ценни книжа”. „Самият инструмент на репо - операцията, при голяма част от тези, които даваха кредитите, не можеха да оценят риска от този инструмент, колкото и да ни се струва прост като обяснение”, обясни Апостолов.

Той прогнозира, че в рамките на 2 до 5 години пазарите постепенно ще започнат да се възстановяват. Но при това възстановяване в много голяма степен ще трябва да бъде наложен един коридор на риска, ограничение на дохода, „защото доходи в размер на 80-100% за 2-3 години са много хубави, но зад този доход от 100% стои сигурно 60% риск”.

С две думи, волатилността на пазарите, особено на българския, който е в началната си фаза на развитие, трябва да бъде отчитана паралелно с риска и да се търси неговото неутрализиране, заключи Апостолов.

Неговите очаквания са на европейско и международно ниво да бъде наложена много по-силна регулация на риска именно от гледна точка на неговото неутрализиране или ограничаване. „Искрено се надявам, че все повече корелационните коефициенти ще бъдат фактор при решенията на асет мениджърите в какви типове инструменти да инвестират. Не само в колективни инвестиционни схеми, но и в схемите на пенсионните фондове”, допълни Апостолов.

Вторият съществен елемент, обясни той, е необходимият задължителен буфер, който нашият капиталов пазар и банковата система имат. Това е собственият капитал, капиталовата адекватност. Проблемите, които се появиха в САЩ и Европа, бяха именно във високото ниво на ливъридж, който банките бяха достигнали, за да финансират своите операции.

Прозрачността на продуктите е третият много важен елемент на кризата - доколко участниците на пазара разбират крайната цел на продукта, неговия риск, каза Апостолов и допълни: „Петте най-големи инвестиционни банки в света, през 2007 година и първото 6-месечие на 2008 година са реализирали продукти за 1.2 куатро милиона долара. Направете си сметка колко сложни комплексни продукти са излезли на пазара и тези продукти са били реализирани! Колко обаче от хората, които са ги купили, са разбирали смисъла на тези продукти?”

„Много се надявам, че онези резултати, които пазарът имаше през 2007 година, поне на половината ще бъдат реализирани на БФБ в най-скоро време. Имам предвид 2010-2011 година, когато ясно да видим за какво става въпрос в положителен аспект”, оптимистично завърши Апостол Апостолов.

Всикчо от Десетия икономически форум в Югоизточна Европа четете в            

                                             DarikFinance.bg