60% собствено участие в проекти по САПАРД
60% собствено участие в проекти по САПАРД / netinfo

40 процента ще бъде субсидията, която бенефициентите по програма САПАРД ще получат след изпълнението на последните договорени проекти за инвестиране в земеделски стопанства. Останалите 60 на сто от стойността на инвестицията те трябва да осигурят чрез собствено участие. Това стана ясно след проведения в Държавен фонд „Земеделие” търг по Програма САПАРД.

От фонда обясниха големия размер собствена инвестиция с това, че текат последните проекти по САПАРД и за тях няма наличен финансов ресурс, за да стане възможно удовлетворяване на субсидията до ниво от 50 процента, както е записано в Националния план за развитие на земеделието и селските райони.

Проектите се оценяват въз основа на пет критерия. Първият е за подкрепа на млади земеделски стопани. За да получи 15 точки при оценяването, собственикът на земеделското стопанство трябва да е на възраст от 18 до 40 години, да е физическо лице или регистриран като едноличен търговец.

Вторият критерий е за подкрепа на по-дребни земеделски стопанства. За да получи проектът максималните 15 точки, броят на заетите в стопанството трябва да е по-малък от 10 души в годината преди кандидатстването по програма САПАРД.

Третият критерий, според който се дават максимален брой от 10 точки, е за подкрепа на инвестициите в изостанали селски или планински райони.

Четвъртият критерий, според който се дават максимален брой от 50 точки, е за приоритетни сектори. Като такъв е определен сектор "мляко и млекопроизводство".

И петият критерий, според който се дават максимален брой от 10 точки, е за подкрепа на производители на биологична продукция или в конверсия. Това означава, че стопанството трябва да притежава сертификат за биологично производство или да има сключен договор с контролен орган на биологично производство.