33,5 млрд. лв. е финансовото богатство на домакинствата у нас
33,5 млрд. лв. е финансовото богатство на домакинствата у нас / netinfo

На 33,5 милиарда лева възлиза финансовото богатство на българските домакинства за третото тримесечие на 2008 година, сочи изследване на Индъстри Уоч. Според изнесените данни нетното финансово богатство достига до 23, 3 милиарда лева.

Според Красен Йотов от Индъстри Уоч се отчита забавяне в темпа на ръст на богатството на домакинствата. То е започнало след срива на БФБ през 2007 година. Въпреки това обаче от организацията прогнозират положителен ръст и за в бъдеще, макар и с по-малки темпове. За трето тримесечие на 2008 година е отчетен ръст на депозитите с 5 процента, годишно той е 28 процента. За сметка на това обаче директните вложения в акции се свиват, като те са 2,4 на сто от спестяванията на домакинствата.

От „Индъстри Уоч” съобщиха още, че цените на жилищата продължават да се покачват, макар и с по-забавени темпове. На 76 милиарда евро възлиза общата стойност на жилищата в българските градове. Според сравнителна статистика с еврозоната българите инвестират 7 по-малко в акции и 5 пъти по-малко в пенсионни фондове.

Бяха оповестени данни и от направено социологическо проучване за основните източници на притеснения у хората. То сочи, че най-много са тези, които се страхуват да загубят работата си- 46 на сто, а 18 на сто се страхуват от повишаване на лихвения процент по кредитите. Лъчезар Богданов от „Индъстри Уоч” посочи, че според изследването мотивите за спестяване на хората са различни и те се определят според дохода. Тези, които имат по-висок приход, спестяват най-често заради дългосрочни инвестиции, а тези с по-ниски възнаграждения спестяват "бели пари за черни дни".

Димитър Чобанов от Института за пазарна икономика направи анализ на стимулите за спестяване у хората, но в условия на финансова криза. Той посочи, че брутните спестявания са ниски и те представляват само 14 на сто от БВП страната. Той посочи още, че засега България няма нужда от финансова помощ от МВФ и допълни, че страната ни трябва да се разграничи от тези, които прибягват до такава помощ.