/ iStock/Getty Images
От днес влиза в сила нова структура на общинската администрация в Ямбол, съобщиха от Общината.

Община Ямбол ще подари на децата 600 билета за цирк

Някои дирекции се сливат, а други се преобразуват в отдели с по-малко служители. Оптимизирането на общинската структура ще намали броя на служителите от 181 на 151 души, без това да се отрази на качеството и бързината на административните услуги, и ще съкрати разходите за издръжка на администрацията с около 300 000 лева годишно, съобщи кметът на общината Валентин Ревански.

С 2.2 % са се увеличили безработните в Ямболска област през април

В началото на годината, след преобразуването на четири общински предприятие в две, числеността на персонала в тях бе намален с 36 щатни бройки.
Реализираната икономия от заплати на ръководители и администрация са повече от 280 000 лева за година.