/ iStock/Getty Images
Община Ямбол ще стимулира със свои средства еднократно раждаемостта, както и повишаването на образованието на родителите и подрастващите, съобщиха от Общината.

В нова наредба на Общинския съвет се предвижда при раждане или осиновяване на първо дете родителите да получават 200 лева, за второ - 400 лева, а за трето или четвърто - 800 лева.

В случай че се родят две или повече деца, помощта за всяко от тях ще бъде по 500 лева. Средствата ще бъдат отпускани на новородени или осиновени деца, на които и двамата родители са пълнолетни към датата на раждането и са завършили поне гимназиален етап на обучение.

Друго условие е родителите да имат адресна регистрация в общината и поне единият от тях да е регистриран преди най-малко две години. Помощи няма да бъдат изплащани на родители, чиито деца не посещават училище без уважителни причини.

Ако родителите са с висше образование, размерът на подпомагането се увеличава с 50 процента.