/ iStock/Getty Images
През настоящата година 105 лица и семейства в неравностойно положение в 12 села на община Тунджа ще продължат да получават безплатно топла храна. Осигурено е за целта допълнително финансиране в размер на 83 хил. лева от Фонд "Социална закрила" по проект за обществени трапезарии, съобщават от местната управа.

Запазва се и досегашният достъп до "топъл обяд", който обхваща до 700 потребители във всички 44 села на общината.

Проектът е на стойност близо 690 000 лева и се финансира по оперативната програма "Храни". Социалната услуга е насочена към хората, живеещи в условия на материално лишение по време на зимните месеци и в пандемична обстановка от COVID-19.

Приготвянето и доставката на храната ще продължи да се извършва от общинските звена за социален патронаж в селата Болярско и Победа, както и от външен доставчик до края на юни 2022 г., допълват от Община Тунджа.
БТА