/ iStock/Getty Images
През следващата година в още 28 села на община Тунджа нуждаещи се ще получават безплатно топъл обяд.

Над 54 хиляди нуждаещи се ще продължат да получават топъл обяд през зимата


С вече включените 16 села ще се обхванат 700 души в неравностойно положение във всички населени места на общината, съобщи пред БТА кметът Георги Георгиев.

Социалната услуга се предоставя от началото на тази година по проект "Топъл обяд в условията на пандемия от COVID-19".

Внесено е искане в Агенцията за социално подпомагане проектът да бъде удължен до 30 юни 2022 година.

Очаква се и допълнително финансиране в размер на 260 000 лева по Оперативната програма за храни и/или основно материално подпомагане. Храната се приготвя от домашния социален патронаж в село Болярско, общинското социално предприятие в село Победа и външен доставчик, каза кметът Георгиев.
БТА