/ iStock/Getty Images
В Ямбол предстои да бъдат монтирани шест устройства за непрекъснато следене на нивата на фините прахови частици в атмосферния въздух.

Данните ще се отчитат в независима лаборатория. Измервателните станции ще показват качеството на въздуха в реално време. Това стана известно по време на днешното заседание на Общинския съвет с приемането на отчет по програмата за чистотата на въздуха.

Детска градина в Ямбол ще се отоплява и охлажда с геотермална енергия

През миналата година в общинския „Сектор за превенция и опазване на обществения ред“ са подадени 87 сигнала за замърсяване на въздуха от нерегламентирано горене на гуми, кабели, битови отпадъци и запалени контейнери за смет. Служителите са реагирали и на 46 сигнала за запалени сухи треви и храсти. 

Петгодишната общинска програма за намаляване на нивата на фините прахови частици в Ямбол предвижда засилен контрол, както и редица "зелени" мерки. През миналата година в града са засадени 85 иглолистни и 303 широколистни дървета, затревени са 80 декара паркови площи, стана още известно по време на заседанието.

В момента в Ямбол се изгражда нов парк - на запустелия от години терен на бившата Опитна станция по земеделие в кв. „Хале“. Там вече са затревени част от площите, а днес за засадени и 55 дръвчета бряст.

В парка ще има и градина за отглеждане на биозеленчуци, подправки и билки, която ще се използва за обучение на най-малките жители на града.
БТА