/ Община Казанлък
Българският Червен кръст (БЧК) в Ямбол осигурява безплатен топъл обяд в училище за 314 деца в риск от Ямболска област през тази учебна година. Социалните трапезарии функционират през студените зимни месеци. Инициативата е част от Партньорска мрежа за благотворителност на БЧК, съобщиха от областната организация.

Безплатно хранене е осигурено за деца от 13 училища в три общини на областта. В община Болярово са обхванати най-много деца - 150 от две училища. В община Тунджа топъл обяд получават 94 деца от две училища, а в Ямбол - 70 деца от девет учебни заведения. Общинските администрации съфинансират част от социалната услуга.

Проектът „Топъл обяд“ на БЧК е насочен към деца в неравностойно социално положение – сираци и полусираци, както и такива от семейства с материални затруднения. Основна му цел е повишаване здравния статус и качеството на живот на децата, чрез осигуряване на рационално и балансирано хранене.
През изминалата учебна година БЧК - Ямбол също осигуряваше безплатен топъл обяд за над 300 деца в региона.
Мира Безус/БТА