Златко Живков участва в Съвета по децентрализация на държавното управление
Златко Живков участва в Съвета по децентрализация на държавното управление / netinfo
Кметът на Монтана Златко Живков представлява общините в Съвета по децентрализация на държавното управление и в Комитета по наблюдение на националната стратегическа референтна рамка.

По решение на Управителния съвет на Националното сдружение на общините в република България, тези нови отговорности Живков ще изпълнява до 21 март, когато е насрочено общото събрание на сдружението. Тогава представителите на 264-те общини в страната ще изберат нов управителен и контролен съвет, свой председател и зам.- председатели.

На 12 декември Златко Живков участва в поредното заседание на Съвета по децентрализация в Министерския съвет. Тогава ще бъде представена информация относно механизма за разпределение по общини на изравнителната субсидия за 2008 г. в т.ч. и чрез въвеждане на стандарти за следните видове услуги: “Детски градини и ясли”, “Домашен социален патронаж” и “Улично осветление”. Освен това представителите в съвета ще обсъждат бъдещето на публично-частните партньорства за предоставяне на услуги в интерес на населението. Подготвен е и проект за развитието на обществените съвети и регламентирането им като средство за консултиране с гражданите. На вниманието на заседаващите ще бъде предоставена и информация за изпълнението на мерките от Индикативния финансов план за 2007 г. на Програмата за изпълнение на Стратегията за децентрализация.