Връчването на трудовите договори в Белоградчик.
Връчването на трудовите договори в Белоградчик. / Община Белоградчик
Кметът на община Белоградчик Борис Николов връчи трудови договори  на младежи по  Проект "Обучение и заетост за младите хора", съгласно сключен договор между Общината и Агенцията по заетостта. Двадесет младежи до 29 години ще работят за срок от шест месеца при 8-часов работен ден и минимална работна заплата от 510 лв. Основните трудови дейности са свързани с почистване на дворни площи общинска собственост, събиране и изнасяне на отпадъци, товаро-разтоварни работи, а зимния период - почистване на сняг и опесъчаване също на обекти общинска собственост.

При връчване на трудовите договори бе обърнато сериозно внимание на отговорното  изпълнение на възложените задачи. Общинската администрация ще бъде безкомпромисна за спазване на трудовата дисциплина.