/ АПИ
Във връзка с планирани строително-ремонтни работи /СМР/, по канализационната мрежа на ул. „Гаврил Бистричанин” в кв. "Бистрец" по проекта за Воден цикъл на град Враца, поетапно от 30 януари до 13 февруари ще бъде затворен за движение участъкът от улица „Стоян Орловски” до улица „Касината”.

Затварят улица заради водния цикъл във Враца

Пътното движение ще бъде регулирано с вертикална маркировка, поставена от фирмата изпълнител на ремонтните дейности „Понсстройинженеринг” АД.