Враца - на 5то място по коефициент на престъпност
Враца - на 5то място по коефициент на престъпност / netinfo
51% обща разкриваемост на престъпленията отчетоха днес от Областна дирекция Полиция Враца. Областта е на 5то място в страната по коефициент на престъпност, а предпоставките за това са икономическата изостаналост на региона и липсата на препитание. От отчета стана ясно, че полицията в региона работи при много трудни и обективни условия.

Гл. секретар на МВР Илия Илиев, който присъства днес даде положителна оценка за работата на Областна дирекция Полиция Враца през 2006.