щъркел
щъркел / ЧЕЗ
Поради големия интерес срокът на конкурса „Електрическите стълбове – дом на дивите птици“ се удължава до 20 май 2019 г. , съобщиха организаторите от ЧЕЗ. Инициативата е част от проекта „Живот за птиците“, който се изпълнява съвместно от „ЧЕЗ Разпределение България“ АД и Българското дружество за защита на птиците. Конкурсът ще даде възможност за изява на таланта на художници и street art артисти върху електроразпределителните касети в градовете Враца, Перник, Пирдоп и Благоевград, като темата е свързана с живота на дивите птици и съжителството им с електрическите стълбове. ЧЕЗ Разпределение поема разходите за материали, необходими за изрисуване на съоръженията.
 
„Надяваме се, че като превърнем централните градски улици в художествени галерии на открито от една страна ще допринесем нашите градове да станат по-цветни и уютни, а от друга да насочим вниманието на обществеността към опазването на дивата природа“, каза ръководителят на проекта Мария Георгиева от „ЧЕЗ Разпределение България“ АД.
 
Художествените проекти се приемат до 16:00 часа, на 20 май 2019 г. на имейл адрес communications@cez.bg. Повече за конкурса и правилата за участие може да бъде намерена на сайта на проекта www.lifebirds.eu. Всички разпределителни касети, върху които ще се рисува, ще бъдат проверени, за да се потвърди изрядното им техническо състояние, а участниците ще преминат през инструктаж за работа върху тях. Непълнолетните участници трябва да притежават съответното разрешение от своите настойници за рисуване върху съоръженията на „ЧЕЗ Разпределение“.
 
Проектът „Живот за птиците“ включва теренни проучвания, създаване на прототип за безопасни за птиците стълбове, осигуряване на възможности за безопасно гнездене, монтиране на защитни и маркиращи съоръжения и други дейности за опазване на живота на птиците, уязвими при досега с електроразпределителната мрежа.