Срещата
Срещата / ППМГ Враца
Възпитаници на профилираната природо-математическа гимназия присъстваха на среща-разговор с Теодоси Теодосиев - „златния“ учител на България. Събитието се проведе в Конфернтната зала на РУО – Враца и събра повече от 65 ученици с изявен интерес към физиката и природните науки и учители, които преподават по човекът и природата, физика и астрономия, химия и опазване на околната среда, биология и здравно образование.

Срещата беше организирана съвместно от ППМГ „Акад. Иван Ценов“-Враца и РУО-Враца и е насочена към популяризирането на обучението по природни науки и математика. Основен акцент в популярната лекция на Тео беше как да съсредоточим усилията си за формиране на „силов“ интелект, който да ни предпази от все по-агресивната конкуренция на хората с машините, как да формираме умения и компетентности, които да не ни позволят да се превърнем в излишни хора в един бързо променящ се свят на конкуренция с технологиите и изкуствения интелект.