съд темида
съд темида / / iStock/Getty Images
Врачанският окръжен съд днес остави без уважение молбата на обвиняемия Г. Г. от с. Гложене да му бъде определена по-лека мярка от наложената му в момента „Задържане под стража”. Той е обвинен в това, че 08/09 юли 2019 г. е убил посредством нанасянето на множество удари с нож по тялото живеещата с него на семейни начала Д. С. Убийството е станало след възникнал конфликт между подсъдимия и жертвата.

Производството по делото бе проведено чрез видеоконферентна връзка, като подсъдимият не беше извеждан от ареста. В молбата си до съда той е направил искане за изменение на мярката му за неотклонение от "задържане под стража" в по-лека такава, като се твърди влошено здравословно и семейно състояние. В съдебно заседание молбата бе потвърдена от обвиняемия и от неговия служебен защитник. Прокурорът по делото изрази становище, че молбата е неоснователна, тъй като и към момента съществува обоснованото предположение, че обвиняемият е извършител на престъплението, за което е привлечен. От друга страна не е отпаднала и опасността той да извърши престъпление.

“От събрания по делото доказателствен материал е видно, че молителят е привлечен в качеството на обвиняем за тежко умишлено престъпление, за което се предвижда наказание "Лишаване от свобода" за срок от 15 до 20 години, "Доживотен затвор" или "Доживотен затвор без замяна". Съобразявайки движението на делото, следва да се отбележи, че до настоящият момент обвиняемият е задържан под стража по мярка за неотклонение на фаза досъдебно производство 8 месеца и 22 дни и следователно, не е изтекъл максималният предвиден в разпоредбата на чл. 63, ал. 4, пр. 2 от НПК срок за задържане. На второ място, следва да се отбележи, че и към момента е налично обоснованото предположение относно авторството на деянието, в което той е обвинен. Няма промяна в доказателствения материал по делото, която да навежда на обратния извод. В обясненията си обвиняемият подробно, логично, детайлно и безпротиворечиво е описал фактологията преди, по време и след деянието, както и механизма на убийството. Неговите обяснения намират пълна подкрепа в показанията на свидетелите.

Съпричастността му към деянието се установява и от изготвените съдебно-медицински експертизи. На следващо място, макар той да е с постоянен адрес и да не съществува опасност от укриване, то в същото време съдът приема че има наличие на опасност Г. Г. да извърши престъпление, тъй като събраните доказателства са в насока, обуславяща високата обществена опасност на деянието” – се казва в мотивите на съда.

Определението на Окръжен съд – Враца може да бъде обжалвано или протестирано в тридневен срок от днес пред Апелативен съд – София.