Спасеният черен щъркел.
Спасеният черен щъркел. / РИОСВ - Враца
На „зеления“ телефон в РИОСВ – Враца е постъпил сигнал от тел. 112 за намерен щъркел в безпомощно състояние. Птицата е от вида черен щъркел (Cicinia nigra)  и е открита в двора на помпена станция, в землището на Старо село, община Мезрда. Експертите от инспекцията са установили, че младата птицата няма счупвания на крилата или краката, но е в отпаднало състояние. След предприемане на необходимите действия щъркелът е изпратен в Спасителния център за диви животни „Зелени Балкани – Стара Загора“.

Черният щъркел (Ciconia nigra) е защитен вид и се среща на територията на цялата страна, включен в Приложение №3 на Закона за биологичното разнообразие.

Повече информация за как да постъпите, когато намерите бедстващи птици и животни може да намерите на страницата на РИОСВ – Враца  http://riosv.vracakarst.com/.