Ще разширяват Дома за стари хора Зора във Враца
Ще разширяват Дома за стари хора Зора във Враца / netinfo

Община Враца внесе днес проект в Министерството на регионалното развитие и благоустройството за реконструкция и модернизация на База 2 на Дома за стари хора в града. Проектът „Грижа и комфорт за възрастни хора” кандидатства за безвъзмездна финансова помощ от 3 626 000 лв. по Оперативна програма „Регионално развитие”, мярка „Подобряване на социалната инфраструктура”.

С него се цели разширяване на капацитета и предлаганите социални услуги на настанените в Дома, както и подобряване на жизнената среда и възможностите за социални контакти на възрастните хора.

С обновяването и реконструкцията на База 2 (кв. Медковец) в Дома ще могат да се настанят още 22 домуващи, включително хора с увреждания. В обновената сграда се предвижда изграждане на кухненски блок с капацитет за приготвяне на диетична храна за 500 домуващи в двете бази на Дома и други хора със специфични потребности.

Във втората база на Дом „Зора”, заедно с осигуряването на уютна среда в спалния блок се предвижда и обособяване на лечебен и рехабилитационен център за профилактика и лечение на заболяванията, съпътстващи старостта. Центърът ще бъде оборудван с физиотерапевтична апаратура, апарати за кинезитерапия и водолечение.

Срокът за изпълнение на дейностите по проекта е една година.

Проект „Грижа и комфорт за възрастни хора” е третият, с който Община Враца кандидатства по Оперативна програма „Регионално развитие”. Първият „Подобряване на образователната инфраструктура” на стойност близо 6 млн. лв. беше одобрен и е подписан договор с МРРБ за изпълнението му. Вторият – за подобряване на културната инфраструктура, също на стойност близо 6 млн. лв. беше подаден през месец юни и е одобрен на първия етап от разглеждането на проектните предложения в МРРБ.