Село Паволче - най-чисто населено място, определи РИОСВ - Враца
Село Паволче - най-чисто населено място, определи РИОСВ - Враца / netinfo

Село Паволче бе избрано за “Най-чисто населено място от граничещите с резерват “Врачански карст” и Природен парк “Врачански Балкан” в конкурса на Регионалната инспекция по околната среда и водите – Враца. Еко-инспекцията организира за пета поредна година конкурса.

В конкурса участваха селата Паволче, Челопек, Бели извор, Лютаджик, Згориград, кв. Бистрец и гр. Враца. Победител тази година  е кметството на село Паволче с общ сбор от 40 точки, при максимум 48. Населеното място отговаря в най-голяма степен на посочените критерии.

Кметството получи като награда телевизор от директорът на РИОСВ – Враца – инж. Валери Андреев.