прасета
прасета / iStock/Getty Images
Министерството на земеделието, храните и горите и Националната служба за съвети в земеделието организират  информационно-разяснителна кампания сред гражданите и органите на местната власт във връзка с болестта „Африканска чума по свинете“.

Целта на срещата е ясно и разбираемо да бъдат представени изискванията за биосигурност в животновъдните обекти за отглеждане на свине.
Поканени за участие  са кметове, кметски наместници и стопани, отглеждащи прасета тип „Заден двор“.

Ще бъдат дискутирани темите за заболяването „Африканска чума по свинете“, какви са изискванията за биосигурност в животновъдните обекти за отглеждане на свине. Лектор е доцент д-р Чавдар Филипов – Лесотехнически университет, София.

На срещата ще бъде представена информация за заболяването - източници и предаване на вируса, предприети мерки за ограничаване и ликвидиране на заболяването при домашните свине при първично огнище, при първично възникнал случай на болестта при дивите свине, при открит труп на дива свиня и извън инфектираните зони при дивите свине.

Участниците ще имат възможност да задават конкретни въпроси и да получат необходимите разяснения по начин, по който да могат да вземат решение за последващи действия, свързани с техните стопанства.
 
Срещата е насрочена за 5 септември от 11 ч. в Заседателна зала на Община Мездра – ет.4. ул. „Христо Ботев“ №27.