пари
пари / Дарик, архив
Двойно са се увеличили  сигналите за нарушаване на трудовото законодателство, подадени до  „Инспекция по труда” в Монтана, съобщи директорът й Димитър Петров. Общо 1158 нарушения са констатирали експертите при извършените от тях 219 проверки през първите три месеца от годината. Съставени са 69 актове за административни нарушения и половината са влезли в сила. Санкциите от тях са глоби за 43 100 лева.

Шест предприятия са под постоянно наблюдение за нередовно изплащане на заплати.  Две от тях са най-големи длъжници  на работниците сиптицекомбинат и частна болница. И двете се намират в Монтана.  Неизплатените заплати  са натрупани през последните три години и са общо за 800 000 лева.  Собственикът на птицекомбинатът  е подал молба за обявяване на предприятието в несъстоятелност, но юридически процедурата е блокирана от това, че все още се извършват плащания.  От 2016 година досега дължимите заплати са за 140 000 лева. От тях са изплатени 35 000 лева. За периода инспекторите по труда са наложили 36 акта  за нарушение за  60 000 лева.

Ситуацията в частната болница е идентична, но за по-сериозни суми. Там дължимите заплати са 560 000 лева , от тях са изплатени 190 000. От общо 230 души, които са наети и наемани в здравното заведение, на 70 са забавени заплатите. За последните две години инспекторите по труда са наложили  на собственика на стационара 13 акта,  с глоби от 26 000 лева.