Река
Река / netinfo
Еексперти от РИОСВ-Враца, БДДР-Плевен, ОДБХ-Враца и РЛ-Враца  провериха сигнал за замърсяване на река Бистрешка от животновъдни обекти, които се намират в землището на врачанския кв. Бистрец. По време на огледа не е констатирано изхвърляне на животински торов отпадък и торова течност в коритото на реката. Водите на реката са видимо бистри без следи от замърсяване.

От Регионалната лаборатория към Изпълнителната агенция по околна среда са взети водни проби от река Бистрешка преди и след животновъдните обекти. Измерените на място показатели –pH електропроводимост и разтворен кислород не показват промяна в качествените характеристики на водния обект.

Констатирано е наличие на депониран торов отпадък на брега на река Бистрешка. В района има  няколко малки животновъдни стопанства. Броят на отглежданите животни в най-голямото е около 30.   Поради отсъствие на собствениците и липса на информация за тях, не е констатиран нарушител. Информация за собствениците на животновъдните обекти и за броя на отглежданите от тях животни ще бъде получена от Интегрираната информационна система на БАБХ и ще бъде предоставена от представителя на ОДБХ. След получаването на информацията ще се предприемат  последващи действия.