чешма
чешма / netinfo
Хората от Георги Дамяново събират подписка в знак на недоволство срещу поскъпването на водата и лошото й качество. Протестната позиция ще бъде огласена на общоселско събрание на 12 септември и ще бъде връчена на президента на републиката и на омбудсмана", съобщи общинския съветник Светослав Илиев.  

От 1 септември цената на водата за потребителите от общините Георги Дамяново и Чипровци става 1,60 лева за кубик. Досега тя е била  76 стотинки. Жителите на Георги Дамяново  ползват само гравитачна вода, според начина на подаване. Така  се снабдяват и хората в община Чипровци. Или общо 7 091 абонати, според справка от "В и К"-дружеството.

Поскъпването се дължи на въвеждането на единна цена  за кубик  вода за всички абонати на  територията на областта, обслужвана от "В и К" - Монтана. Уеднаквяването е въведено със закон и важи за всички дружества в страната, които трябва да определят, всяко за себе си,  себестойността  на услугата, която предлагат.

„Смятаме за абсолютно нередно това поскъпване на водата, защото в Георги Дамяново не са направени никакви инвестиции които да го оправдаят”, заяви общинския съветник.

В същото време на 1 септември Районната здравна инспекция в Монтана изнесе данни, според които водата за питейно-битови цели в селата Георги Дамяново и Меляне има отклонение от изискванията за качество по показател арсен.  В информацията не се посочва  количеството на арсен в централното водоснабдяване на двете села, с колко надвишава нормата, но се уточнява, че водата е негодна  за пиене и приготвяне на храна.  От РЗИ дават указания да се разясни на хората това и да започне снабдяване с водоноски.